Yaşam haberleri; Yaşam haber 1
HABER

Adreste bulunamadı oyununa son

Yaşam | Haber | News

Yaşam
HABER

Dolgu değil, doğru haber...

Muğla hastaneleri

48 Haber Ajansı (48HA) - 24.06.2023 - Yargıtay, "adreste bulunamadı" diye "tebligat yapılamadı" durumuna son veren bir karara imza attı. Artık, "tebligatı almadım" gerekçesi söz konusu olamayacak...

Yola çıkarken niyeti kötü olanların ya da niyeti kötü olmasa da adres değitirip yeni adresini yetkili makamlara bildirmeyenlerin bilerek ya da bilmeyerek (Kesinlikle bildirmeleri gerektiği halde) baş vurduğu yöntemlerden birisi de kurum, kuruluş ve adli makamlardan gelen tebligatları almayarak / ya da teslim edilmemesini sağlayarak haklarında açılan ya da açılacak davaları zaman aşımına kadar uzatmak oluyor.

Yargıtay, bir davadan yola çıkarak tarafların temyiz başvurusu üzerine "adres bildirim zorunluluğuyla ilgili" emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararda şu görüşe yer verildi;

"Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshasının eski adrese ait binanın kapısına asılması yeterli olacaktır."

Karar neden ve nasıl alındı?

Açılan bir davada taraflar iddialar ve itirazlarını mahkemeye sundu. Yasal süreçlerin sonunda temyiz nedeniyle dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne kadar geldi. Ve Yargıtay 9. Hukuk dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Emsal olacak karar

Bundan sonra emsal temsil edecek o kararda şunlar yazıyor;

"Adreste tebligatın, gerçek veya tüzel kişinin bilinen en son adresinde yapılması gerekir. 7201 sayılı Kanun’un 6099 sayılı Kanun‘la değişik 35’inci maddesine göre, kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini derhâl tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshasının eski adrese ait binanın kapısına asılması yeterli olacaktır."

Evrağı asmak yeterli olacak

"Bu durumda evrakın asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. Daha önce tebligat yapılmamış olsa dahi, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınarak bu madde hükümleri uygulanır. Şu halde Mahkemenin kabul şekline göre dahi yargılama aşamasında davalı '...' şirketine yapılan tebliğlerin bila ikmal iade gelmesi nedeniyle davalının ticaret sicilinde kayıtlı adresinin araştırılarak bu adrese tebligat yapılması gerekirken bu yöntem izlenmeden doğrudan iade gelen adrese 7201 sayılı Kanun’un 35’inci maddesine göre tebliğ yapılmaya devam edilmesi savunma hakkını kısıtlar mahiyettedir. Kararın bu sebeple bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."S

Etkinlik Takvimi

TEK TIKLA TÜM MUĞLA - İlçe ilçe Muğla'daki etkinlikler. Konser, sergi, söyleşi, yarışma, spor, tiyatro, panel, anma, eylem, toplantı, sinema, imza günü, festival, kutlama vd... MUĞLA ETKİNLİK TAKVİMİ. TIKLA

Muğla Yemekleri Tarifleri

TAGS;

Yargıtay'dan emsal olacak karar

Tebligat yapılamadı

Yaşam Haberleri