Yaşam haberleri; Yaşam haber 1
HABER

Torba Yasa TBMM'de kabul edildi

Yaşam | Haber | News

Yaşam
HABER

Dolgu değil, doğru haber...

Muğla hastaneleri

48 Haber Ajansı (48HA) - 14.07.2023 - Maaşları da içeren torba meclisten geçti.

Memur ve emekli aylıklarını düzenleyen teklifi de içeren torba yasa meclisten geçti. Peki ama torbada neler var? Madde madde tamamı haberde.

En düşük memur maaşı, memura seyyanen ilave zam, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine zam, bazı hükümlülere dolaylı serbesti, kiralara artış oranı, orman ve zeytinlik alanlarda depremzede konutu yapımını da içeren Torba Yasa TBMM'de kabul edildi.

"6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM'de kabul edildi. Kamuoyunda içinde farklı pek çok tekif bulunduğu için "Torba Yasa" olarak isimlendirilen yeni yasada neler var?

TBMM 2023 - 48 Haber Ajansı

TBMM 2023 - 48 Haber Ajansı

Torba Yasa'da neler var?

. En düşük MEMUR aylığı 22 bin TL’ye çıkarılıyor.

. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL’lik bir artış yapıldı.

. SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 ZAM yapılması kararlaştırıldı.

. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununu çerçevesinde; kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması kararlaştırıldı.

. Ek motorlu taşıtlar vergisinin, bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler adına bu kanunun yayımı tarihinde; bu kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler için ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirileceği ve tebliğ edilmiş sayılacağı belirlendi.

.Söz konusu verginin ödeme şekli ve zamanı düzenlenirken, istisnalar ek motorlu taşıtlar vergisi bakımından da geçerli kılınmakta ve 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar da ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulması kararlaştırıldı.

. Ek motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili olarak maddede hüküm bulunmayan hallerde, uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verildi.

. Çevre Kanunu’nda yer alan ceza tutarlarının iki katına kadar artırılması veya yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi kararlaştırıldı.

. Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerine yönelik istisna uygulamasının kaldırılması ve kurumların aktiflerinde bulunan ve ticaretini yapmadıkları iştirak hisselerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinde KDV istisna uygulamasının devam etmesi kararlaştırıldı.

. Kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnasının geçerli olması kararlaştırıldı.

. Türkiye’de yaşanan deprem afetinin ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi amacıyla net borç kullanımı tutarının 2023 yılı için, Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının üç katı olarak uygulanmak üzere artırılması karalaştırıldı.

. İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından 2023/Haziran dönemi sonuna kadar her yıl sağlanan asgari ücret desteğinin sürmesi kararlaştırıldı. 2023 yılı Temmuz ila Aralık aylarında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, madde metninde belirtilen işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66 Türk Lirası, aylık 500 Türk Lirası asgari ücret desteği sağlanması amaçlanıyor.

. Kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışlarından elde edilen kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması kararlaştırıldı.

. Kurumlar vergisi oranı yüzde 25 olarak belirlenirken, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseler, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için yüzde 30 şeklinde uygulanması kararlaştırıldı.

. İhracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracat yapan kurumların, ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının, 5 puan indirimli olarak uygulanması kararlaştırıldı.

. Kovid- 19 salgın hastalığının ülkede yayılmasını önlemek amacıyla verilen idari para cezaları geri iade edilmesi kararlaştırıldı.

. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında; aylıklarını personel kanunlarına tabi olarak alanlar, belediye başkanı ve başkan yardımcılarına mevzuatı uyarınca yapılmakta olan ödemelere ek olarak ilave ödeme yapılması kararlaştırıldı.

. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında Hazine’nin uyguladığı desteğin de Merkez Bankası’na devredilmesi kararlaştırıldı. Madde ile TCMB’nin benzer uygulamaları göz önünde bulundurularak Hazine çatısı altında yürütülen uygulamanın da TCMB’ye devri kararlaştırıldı. Ayrıca, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi de TCMB’ye verilmesi kararlaştırıldı.

. Kiralara uygulanan yüzde 25’lik artış oranının süresi bir yıl uzatıldı. Buna göre; 8 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen 11 Haziran 2022’de yürürlüğe giren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak olan hükmün süresi 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

. Kovid- 19 hastalığı nedeniyle izinde bulunan hükümlülerin izin süresinin bitiminde uygulanacak hususlar yeniden düzenlendi. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Kovid- 19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.

. İzinde bulunan hükümlerin izin bitimine müteakip infaz işlemlerinin devam ettiği kurumlara dönmeleri için öngörülen 7 günlük süre, hak kayıplarının önlenmesi ve ceza infaz kurumlarında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için 15 güne çıkartıldı.

. Yabancı devlet harp okullarında askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi kararlaştırıldı.

. Orman vasıflı alanlar ile zeytinlik ve zeytin sahalarında depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacak alanların sınırlarının krokilerle belirlenmesi kararlaştırıldı.

Yasa teklifinin tam adı;

"6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"

Etkinlik Takvimi

TEK TIKLA TÜM MUĞLA - İlçe ilçe Muğla'daki etkinlikler. Konser, sergi, söyleşi, yarışma, spor, tiyatro, panel, anma, eylem, toplantı, sinema, imza günü, festival, kutlama vd... MUĞLA ETKİNLİK TAKVİMİ. TIKLA

Muğla Yemekleri Tarifleri

TAGS;

Torba Yasa Temmuz 2023

TBMM

Yaşam Haberleri