Muğla Valiliği haberleri 1
HABER

Asansörlü bina sorumluları; DİKKAT

Bodrum | Haber | News

Bodrum
HABER

Muğla Valiliği haberleri

 

Muğla ilçe haberleri

48 Haber Ajansı (48HA) - 14.02.2024 - Asansörlü bina sorumluları; DİKKAT / Elevator building managers; ATTENTION

Apartmanlarda kullanılan asansörler için "çok önemli" uyarı yayınlandı. Herhangi bir durumda "kat malikleri"nin tamamı sorumlu olacak.

Muğla Valiliği, Muğla Sanayii ve İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Asansörlü bina sorumlularına duyuru"yu yayınladı. İnsan canı açısından "çok önemli olan duruyuda hayati önemde dikkat edilmesi gereken maddeler yer alıyor.

Piyasa Gözetim ve Denetimleri İl Müdürlüğü tarafından denetimi sağlanan insan ya da yük asansörlerinin "sorumluları"na yönelik uyarıların yer aldığı 13 Şubat 2024 tarihli aydınlatma ve uyarı metninde her hangi bir durumda, "bina sorumlulalrı kadar kat maliklerinin de sorumlu olduğunun" altı çiziliyor.

Aşağıda Muğla Valiliği'nin yayınladığı metnini orjinali yer alıyor. Görsele tıklayarak büyüğünü de açabilirsiniz.

Muğla Valiliği asansöt talimatı, 14 Şubat 2024

Muğla Valiliği asansör talimatı, 14 Şubat 2024

Asansör, elevator, arşiv - 48 Haber Ajansı

Asansör, elevator, arşiv - 48 Haber Ajansı

Muğla Valiliği, Muğla Sanayii ve İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Asansörlü bina sorumlularına duyuru"su yazılı hali de aşağıda;

"Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin taşındığı asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, piyasaya arz koşullarını kapsayan Piyasa Gözetim ve Denetimleri İl Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.

Özel binalarda ve kamu binalarında asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan kullanılabilmesini temin etme sorumluluğu asansörün bulunduğu binadaki bina sorumlusuna aittir.

Bina sorumlusu mutlaka asansör bakımı hususunda yetkili olan bakım firması ile aylık bakım sözleşmesi imzalamak zorundadır.

06/04/2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Asansör İşletme, Bakım Yönetmeliği” nin 14.Maddesinin (1).fıkrasına göre: “Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumludur.”

04/05/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği”nin 11.maddesindede belirtildiği üzere "Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılmayan asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare (Belediye) tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir." hükmü bulunmaktadır.

A tipi muayene kuruluşu tarafından insan can ve mal güvenliği açısından yüksek risk oluşturan uygunsuzlukları tespit edilerek kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvenli hale getirilmesi için 60 (atmış) gün süre verilen asansörler güvenli hale getirilene kadar bina sorumlusunca kullanıma kapatılmalıdır.

Verilen 60 günlük süre sonunda A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılan takip kontrol sonucu güvenli hale getirilmediği tespit edilen asansör ilgili idare (Belediye) tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörlerin yılda bir defa yaptırılması zorunlu olan periyodik ve takip kontrol faaliyetlerinin zamanında yaptırılmasına rağmen güvenli hale getirilmeden kullanıma devam edildiği tespit edilmesi halinde bina sorumlularına veya kat maliklerine “1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun” gereğince idari yaptırım uygulanacaktır."

TAGS;

Muğla Valiliği

Muğla Valiliği Haberleri